loading

Kế hoạch 3 năm cho doanh nghiệp tích hợp công nghiệp-giáo dục

Để thúc đẩy hơn nữa và làm sâu sắc hơn sự hội nhập giữa ngành-giáo dục và hợp tác trường học-doanh nghiệp, phát huy đầy đủ vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công nghệ, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường vai trò chủ đạo của doanh nghiệp trong hội nhập công nghiệp- giáo dục, các yêu cầu của kế hoạch ba năm về tích hợp giáo dục công nghiệp-giáo dục, kết hợp với sự hợp tác thực tế giữa nhà trường và doanh nghiệp, lập kế hoạch khoa học và hợp lý, hệ thống quản lý hợp lý và tiêu chuẩn hóa, thúc đẩy vững chắc và có trật tự việc tích hợp các dự án giáo dục công nghiệp-giáo dục , trong công tác hợp tác nhà trường-doanh nghiệp trong đổi mới, tích cực tìm tòi, cam kết làm tốt vai trò lãnh đạo, nhằm tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có lợi cho doanh nghiệp, nhà trường, sinh viên và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Với nhiều năm kinh nghiệm, hiệu quả và hiệu quả trong hợp tác trường học-doanh nghiệp, công ty chúng tôi đã được chọn là lô thứ hai của doanh nghiệp xây dựng tích hợp sản xuất-giáo dục của tỉnh Quảng Đông trong danh sách theo khuyến nghị của địa phương, đánh giá nghiêm ngặt của chuyên gia và thông báo công khai của chính phủ.

1、 Ý tưởng phát triển

Trong ba năm tới, công ty chúng tôi sẽ củng cố hơn nữa những thành tựu đã đạt được trong hợp tác trường học-doanh nghiệp trước đây, tận dụng tối đa các nguồn lực khác nhau, tập trung giải quyết các khó khăn và vấn đề khác nhau hạn chế sự hợp tác trường học-doanh nghiệp, tích cực khám phá phương thức trường học- doanh nghiệp hội nhập sâu rộng, tuân thủ chính sách hợp tác nhà trường-doanh nghiệp, đổi mới “giáo dục hợp tác, giáo dục hợp tác, việc làm hợp tác, hợp tác phát triển”. Cơ chế và hệ thống hợp tác nhà trường-doanh nghiệp cần được phối hợp chặt chẽ và cần nỗ lực hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa nhà trường-doanh nghiệp với việc chia sẻ nhân tài, chia sẻ thiết bị, chia sẻ công nghệ, văn hóa bổ sung giữa nhà trường-doanh nghiệp và quản lý nhà trường-doanh nghiệp, nhằm nâng cao khả năng điều hành trường học và khả năng cạnh tranh thị trường và ảnh hưởng xã hội của doanh nghiệp.

2、Lựa chọn trường cao đẳng và chuyên ngành hợp tác

Công ty chúng tôi đã hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Quảng Châu Huaxia, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nông nghiệp Zhongkai, Trường Cao đẳng Công nghệ Xây dựng Thành phố Quảng Châu, Trường Kỹ thuật Cao cấp Quận Quảng Châu, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Quảng Đông, Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc, Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc, Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân và các tổ chức khác trong những năm gần đây. Tập trung hợp tác với các chuyên ngành kỹ thuật như công nghệ cơ điện tử, công nghệ điện tự động hóa, robot công nghiệp, công nghệ điều khiển thông minh. Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục tăng cường hợp tác trong tương lai để đạt được lợi ích chung và tình hình đôi bên cùng có lợi.

3、 Nội dung và phương thức hợp tác

(1) Thông qua sự hợp tác của các dự án nghiên cứu khoa học, nền tảng trao đổi học thuật, việc làm chung giữa nhà trường và doanh nghiệp và cùng nhau giảng dạy, chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn của nhiều tài năng khác nhau trong doanh nghiệp và thúc đẩy nâng cao khả năng tự phát triển của doanh nghiệp, để nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể trên thị trường của doanh nghiệp.

(2) Thông qua các phương thức "giáo dục người lớn" và "giáo dục mở" trong hợp tác nhà trường-doanh nghiệp, chúng tôi khuyến khích các nhà quản lý doanh nghiệp và trụ cột kỹ thuật tham gia đào tạo giáo dục thường xuyên của trường trong các lĩnh vực liên quan để nâng cao tính chuyên nghiệp và trình độ học vấn của họ. Chúng tôi có kế hoạch đào tạo hàng chục nhà quản lý doanh nghiệp, trụ cột kỹ thuật và công nhân lành nghề thông qua Trường Cao đẳng Giáo dục thường xuyên của trường hàng năm.

(3) Thông qua hợp tác nhà trường - doanh nghiệp, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm nhiều sinh viên đúng chuyên ngành vào doanh nghiệp thực tập, đào tạo thực tế để sinh viên hiểu rõ nội dung công việc, làm quen với thiết bị sản xuất, nắm vững các kỹ năng nghề cơ bản, và nâng cao ý thức nhận diện doanh nghiệp trước, từ đó tăng tỷ lệ có việc làm và tỷ lệ thành công của tinh thần kinh doanh. Đồng thời, có thể rút ngắn thời gian đào tạo và chi phí đào tạo cho nhân viên mới, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực sản xuất trong doanh nghiệp.

(4) Phối hợp đào tạo kỹ năng và giáo dục khoa học cho cựu chiến binh, người trở về quê hương, hộ nghèo và các hoạt động kinh doanh khác, đồng thời đào tạo nhóm chuyên gia nông nghiệp lành nghề, có tư cách đạo đức cao và kỹ năng xuất sắc mà các doanh nghiệp đang rất cần.

(5) Thông qua hợp tác nhà trường-doanh nghiệp để thực hiện một loại hình học nghề mới, đào tạo một số nhân lực có trình độ trung bình và cao, có tay nghề cho doanh nghiệp, nhằm nâng cao khả năng ứng dụng nhân tài, tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Đồng thời giảm bớt một phần khó khăn trong tuyển dụng việc làm của công ty, khó khăn trong vấn đề tuyển dụng lao động.

4、Kết quả mong đợi

(1) Hợp tác nghiên cứu khoa học

Với sự giúp đỡ của khoa nghiên cứu khoa học của các trường đại học, hãy tận dụng tối đa các phòng thí nghiệm, trung tâm công nghệ kỹ thuật và các nền tảng khác hiện có của cả hai bên để thực hiện hợp tác trong lĩnh vực trình diễn và ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ, như: tuyên bố chung về các dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh, địa phương, cùng phát triển sản phẩm, công nghệ mới và khắc phục các vấn đề của sản phẩm trong sản xuất, v.v.

(2) Trao đổi học thuật

Bằng cách tận dụng lợi thế của các trường đại học và doanh nghiệp về nguồn nhân lực, công nghệ mạng, cơ sở trình diễn và địa điểm đào tạo, chúng ta có thể tiến hành các hội thảo kỹ thuật và mời các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan chia sẻ thông tin khoa học và công nghệ, kinh nghiệm khởi nghiệp và động lực thị trường, để mở rộng tầm nhìn của chúng ta tốt hơn và truyền cảm hứng cho suy nghĩ của chúng ta. Các hình thức trao đổi học thuật có thể rất đa dạng, chẳng hạn như hội thảo học thuật, hội nghị chuyên đề học thuật, báo cáo học thuật, chuyến tham quan học thuật, bài giảng, chuyến tham quan và tham quan học tập.

(3) Tư vấn kép về khởi nghiệp và việc làm

Dựa vào khả năng đổi mới, khả năng sáng tạo và nguồn tri thức chuyên sâu của các trường cao đẳng, đại học, chúng tôi hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của sinh viên đại học theo định hướng chính sách quốc gia, đồng thời các doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ các thực thể khởi nghiệp của sinh viên đại học theo phương thức đa liên kết. Thông qua sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp nền tảng hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp của sinh viên đại học và giải quyết các vấn đề về địa điểm khởi nghiệp và tài chính của trường đại học. Chúng tôi thu thập và phân loại các chính sách ưu đãi có liên quan ở nhiều khía cạnh khác nhau, giải thích và cung cấp tư vấn, đồng thời giúp sinh viên đại học đủ điều kiện nhận được hỗ trợ chính sách tương ứng. Ngoài ra, chúng tôi tận dụng nguồn nhân tài cao cấp và đầu ra trí tuệ của các trường cao đẳng và đại học để giảm bớt một cách hiệu quả những khó khăn trong tuyển dụng và việc làm của các công ty, đồng thời cung cấp các vị trí thực tập và việc làm cho các nhóm tốt nghiệp.

(4) Đào tạo nhân tài nghề

Đi sâu cải cách “quản lý và phục vụ”, đẩy mạnh chuyển đổi chức năng, kết hợp giáo dục nghề nghiệp với thực hiện hệ thống chứng chỉ “1+X”, chứng chỉ trình độ kỹ năng nghề là chứng chỉ trình độ kỹ năng nghề, là con đường cần thiết cho sự nghiệp cá nhân phát triển, nhu cầu nhân sự kỹ năng doanh nghiệp, sử dụng Đào tạo kỹ năng nghề trong các tổ chức có thể được đưa vào doanh nghiệp để trau dồi tài năng kỹ năng kỹ thuật tổng hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm nâng cao kỹ năng của nhân viên đương nhiệm và sự phát triển của chính họ, nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách cơ cấu phía cung nhân tài và làm cho việc đào tạo nhân tài phù hợp với nhu cầu xã hội.

(5) Thực hành giáo dục khoa học

Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và đại học, các cơ sở giáo dục thực hành xã hội cho học sinh tiểu học và trung học, và các cơ sở giáo dục khoa học để thực hiện giáo dục và đào tạo lực lượng lao động và nghề nghiệp, nâng cao nhận thức, kỹ năng, khả năng đọc viết toàn diện và thực tiễn của học sinh. năng lực, làm tốt công tác phổ biến khoa học để ngày càng nhiều học sinh có kinh nghiệm chuyên sâu về văn hóa trồng trọt, công nghệ thông tin hiện đại và hiểu được tầm quan trọng của kiến ​​thức, kỹ năng.

5、Biện pháp đảm bảo

(1) Tìm kiếm sự hỗ trợ về chính sách

Trên cơ sở một loạt chính sách hiện có, tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ để xây dựng các chính sách liên quan, thiết lập cơ chế lâu dài đôi bên cùng có lợi cho các doanh nghiệp và trường cao đẳng, đồng thời hợp tác xây dựng nền tảng cho sự tích hợp giữa công nghiệp, giáo dục và trường học -hợp tác doanh nghiệp.

(2) Cơ cấu tổ chức hợp lý

Trường đại học và doanh nghiệp cùng nhau thành lập một nhóm dẫn đầu để tích hợp hợp tác công nghiệp-giáo dục và hợp tác trường học-doanh nghiệp. Bởi các đồng chí chịu trách nhiệm chính Zou Chunbao, Xue Yun là nhóm lãnh đạo, phó lãnh đạo, các trưởng bộ phận tương ứng là thành viên của nhóm công tác. Dưới sự lãnh đạo của nhóm lãnh đạo, văn phòng chịu trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng, thực hiện và điều phối việc lập kế hoạch và quản lý để đảm bảo thực hiện suôn sẻ các mục tiêu và trách nhiệm quy hoạch.

(3) cải tiến hệ thống để đảm bảo

Dưới sự tổ chức của nhóm công tác chủ trì, nghiên cứu xây dựng các quy định, hệ thống liên quan để thể chế hóa và tiêu chuẩn hóa các công việc liên quan đến tích hợp hợp tác doanh nghiệp-giáo dục và nhà trường-doanh nghiệp. Trình tự, nội dung, tiến độ và việc sử dụng kinh phí của công việc được xác định rõ ràng, nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm được thực hiện cụ thể, phù hợp với yêu cầu của kế hoạch công việc và theo đúng tiến độ từng giai đoạn. Thực hiện công việc có hệ thống, kế hoạch, các bước, kiểm tra, ghi chép, khen thưởng và xử phạt.

(4) Chuẩn hóa quy trình làm việc

Chuẩn hóa hơn nữa quy trình hợp tác nhà trường-doanh nghiệp, cải thiện thỏa thuận hợp tác nhà trường-doanh nghiệp, làm rõ trách nhiệm của cả nhà trường và doanh nghiệp, điều chỉnh hành vi của cả hai bên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường.

(5) Công bố kết quả

Công bố rộng rãi những thành tựu hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp và nâng cao ảnh hưởng của việc tích hợp sản xuất và giáo dục. Thông qua tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của mình, trường sẽ công khai thông tin cho doanh nghiệp trên nhiều phương tiện truyền thông, hợp tác với doanh nghiệp để thực hiện nhiều dự án khác nhau và cùng nhau trau dồi những tài năng thực tế mới bằng “khoa học và thực tiễn” để cung cấp dịch vụ cho xã hội.

Tóm tắt: Heron coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt đồng tình với định hướng chung về hỗ trợ quốc gia cho ngành sản xuất và giáo dục nghề nghiệp, đồng thời coi cơ hội này là mùa xuân giới thiệu nhân tài vào công ty nên thúc đẩy mạnh mẽ sự hội nhập giữa công nghiệp và giáo dục trong công ty, sử dụng trung tâm kỹ thuật cấp tỉnh hiện có và trung tâm kỹ thuật cấp tỉnh, phòng thí nghiệm và các nền tảng khác của công ty, cho dù về mặt chuẩn bị phần cứng hay hợp tác phần mềm, chúng tôi đều chuẩn bị và đầu tư đầy đủ, đồng thời phấn đấu trở thành một doanh nghiệp kiểu mẫu về hội nhập sản xuất và đào tạo trong ngành hàn điện trở. Chúng tôi trân trọng những tài năng, thợ thủ công và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, đồng thời đề cao tinh thần thủ công. Ngoài những tài năng mà chúng tôi sử dụng để trau dồi kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật của họ, chúng tôi còn có nghĩa vụ truyền cảm hứng cho những sinh viên này tập trung và yêu thích công việc của mình, đồng thời góp phần bồi dưỡng nhân tài cho ngành hàn điện trở.

được đề xuất cho bạn
không có dữ liệu
không có dữ liệu
Nhận được trong liên lạc với chúng tôi

HERON, làm cho việc hàn trở nên đơn giản

CONTACT US

Người liên hệ: Christina Liu
ĐT: 86 20 87813325/ 86 20 87819588 / 86 20 87815075

Số fax: 86 20 87813346

E-mail:  info@heronwelder.com

Địa chỉ: Số 63 Đường Xin Yi, Thị trấn Taiping, Quận Tòng Hoa, Quảng Châu Trung Quốc

HERON, làm cho việc tham gia trở nên đơn giản
Copyright © 2024 Công ty TNHH Thiết bị Thông minh HERON - Heron-welder.com | Sitemap 
Customer service
detect